איגרת נשיא הלשכה הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שניה

אל ציבור יועצי המס,
אגרת זו מאגדת, את הפרטים המקצועיים על הפעימה השנייה של תוכנית הממשלה לפיצוי
לעצמאים ולבעלי העסקים הקטנים.
יובהר כי המענק בפעימה מיועד לכל העצמאים (כולל אלו שקבלו בפעימה הראשונה) ובלבד
שעמדו בתנאים לקבלת המענק בפעימה זו וכן פיצוי לבעלי שליטה .
בדומה למענק בפעימה הראשונה, גם המענק בפעימה השנייה חייב בתשלום מס הכנסה אך
אינו חייב בדמי ביטוח ומס ערך מוסף

איגרת מקצועית הסבר מפורט על מענק הפעימה השניה לעצמאים ובעלי שליטה (1) (1) .

כתבות נוספות

צרו איתנו קשר