השירותים שלנו

ייעוץ ותכנון מס ליחידים חברות ועמותות

מיצוי הזכויות והטבות המס 

בחינת ההוצאות המוכרות 

ייצוג מול רשויות המס בדיונים וסוגיות שוטפות

ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי

פתיחת תיקים ברשויות (עוסק, שותפות, מלכ"ר, חברה)

ייעוץ בנושא ניהול ספרי החשבונות
דוחות שנתיים ותקופתיים 

הכנה וניתוח דוחות רווח והפסד

הכנת הצהרות הון

בדיקות תקופתיות לגבי התוצאות העסקיות .

הנהלת חשבונות 

הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות כפולה

דיווחים שוטפים לרשויות המס (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי)

שירות דיגיטלי להעברת מסמכי הוצאות והכנסות

ניתוח דוחות כספיים 

ייעוץ בנושא ניהול כספי ופיננסי

ייעוץ בנושא סוגיות חשבונאיות

ביקורת פנימית לעמותות ומלכ"רים

הגשת בקשות להלוואות בערבות המדינה

חשבות שכר  

עיבוד תלושי השכר

הפקת השכר 

הפקת דוחות למוסדות וגופים פיננסיים 

ייעוץ בנושא עמידה בתנאי העסקה הקבועים בחוק

חוות דעת מומחה וייעוץ בסוגיות מס מורכבות

הליכי גילוי מרצון 

יעוץ מס מתקדם וחוות דעת מומחה

הכנת חוות דעת מומחה בסוגיות מס מורכבות

גילוי מרצון

בקשות לרולינג ( החלטות מיסוי מקדמיות)

יעוץ בסוגיות מיסוי בינלאומי

יעוץ בסוגיות מיסוי מקרקעין

מיסוי והכוונה לקראת פרישה

תכנון פרישה 

מיסוי פנסיוני 

משיכת כספי תגמולים ופיצויים 

ניכוי וזיכוי בגין הפקדות בקופות גמל

חוות דעת בודק שכר

שרותי בודק שכר מוסמך לבדיקת השכר

בחינת יישום הסכמי השכר פרטניים וקיבוציים

בחינת עמידה בתנאי החוק והתקנות

מתן חוות דעת בודק שכר

החזרי מס וייעוץ מס לשכירים

מיצוי הטבות המס לשכירים

הכנת דוחות שנתיים 

דיווח על הכנסות משכר דירה 

דיווח על הכנסות מניירות ערך

דיווח על הכנסות מחו"ל

צרו איתנו קשר